U bent op zoek naar het spirituele licht?

Heldervoelend - Spirituele coach - medium - Lenormand kaarten

Welkom bij medium Olga

 Medium Olga   - Welkom bij  medium Olga

Spiritualiteit heeft in de breedste zin te maken met zaken die de geest (Latijn spiritus) betreffen. Het woord wordt op vele manieren gebruikt en kan te maken hebben met religie of bovennatuurlijke krachten, maar de nadruk ligt bij Olga op de persoonlijke innerlijke ervaring.

Wat doorgaans met religie wordt aangeduid en wat met spiritualiteit wordt aangeduid ligt vaak erg dicht bij elkaar. In strikte betekenis wordt er het bewustzijn mee aangeduid, dat de menselijke ziel of het menselijke innere zijn oorsprong in een goddelijke of andere transcendentie heeft of in relatie staat tot een hogere werkelijkheid. De spiritualiteit is een bijzondere, maar niet noodzakelijk confessioneel begrepen religieuze levenshouding van een mens, die zich op het transcendente of immanente goddelijke Zijn concentreert resp. op het principe van de transcendente waarheid of hoogste werkelijkheid.

Een medium is een persoon die buitenzintuiglijke informatie, bovennatuurlijke krachten zou kunnen doorgeven. De term medium werd vroeger vaak gebruikt voor alles wat tegenwoordig als paranormaal wordt beschouwd. Zo sprak men van mediamieke begaafdheden, waar het zaken betreft als helderziendheid, heldervoelendheid, telepathie etc. Tegenwoordig wordt binnen de parapsychologie een paranormaal begaafde meestal medium genoemd.

Olga kan u als medium helpen het spirituele licht te vinden.